Management de Proiecte

Management de Proiecte
Managementul proiectelor este un domeniu a cărui importanță a cunoscut o creștere majora datorită faptului că, la scară europeană și internațională, tot mai multe acțiuni se desfășoară în cadrul unor proiecte. Resursele utilizate de aceste proiecte au un rol din ce în ce mai mare în dezvoltarea economică, iar aria lor de aplicabilitate este în creștere.

Managementul de proiect constă în planificarea, organizarea și gestionarea sarcinilor și resurselor ce urmăresc atingerea unui anumit obiectiv, în condițiile existenței unor constrângeri referitoare la timp, resurse și costuri.  
Clienți: 1 - 
Solutii: 1 - 
 

Studiu de caz

Project management colaborativ
Provocarea
  • Utilizarea acelorași resurse de mai mulți manageri de proiecte
  • Gestionarea mai multor proiecte de fiecare project manager
  • Urmărirea activităților realizate și furnizarea de informații pentru facturare și salarizare

Project Management Colaborativ

  Mod de realizare

Sistemul permite ca toți managerii de proiecte să cunoască în timp real starea fiecărei resurse și gradul acesteia de ocupare. O resursă nu poate fi planificată în același timp de mai mulți manageri de proiecte.

Pe de altă parte, timpul pierdut de managerii de proiecte pentru realizarea manuală a tuturor rapoartelor în urma realizării activităților, ar trebui minimizat astfel încât activitatea acestora să fie orientată către optimizarea planificării și nu către editarea de rapoarte.

  Beneficii
  • Siguranța că nu există resurse suprapuse în timp
  • Viteza cu care se realizează planul și modificarile acestuia
  • Eliminarea erorilor umane
  • Centralizarea datelor
  • Informare on-time a managerilor despre situații urgente
  • Raportare detaliată a activității și performanțelor
 
   
Solutii
 
Clienți
 
 
  Contacteaza-ne:
+40 356 710 281|+40 724 464 054
office[at]econceptgroup.com
300588 Timisoara|Romania