Barierele comunicarii

Provocarea

 • Comunicarea eficientă între cele peste 70 de stații din țară și sediul central
 • Lipsa unui mediu de integrare și centralizare
 • Eliminarea activităților manuale repetitive, consumatoare de timp și generatoare de erori

Barierele Comunicarii

 

Mod de realizare

Ideea inițială a fost cea a unui sistem complet centralizat ce să standardizeze modul de lucru între sediul central și stații, să optimizeze introducerea datelor și să elimine cât mai multe din erorile umane.

Un alt obiectiv major al soluției a fost cel de asigurare a funcționării corecte a procedurilor interne ale companiei.

Sistemul software actual al companiei OMV România, conține o suită de aplicații, toate integrate între ele, ce tratează domenii din cele mai diverse ale activității companiei, cum ar fi: colaborarea între diverse departamente, management de documente, managementul lanțului de aprovizionare, finanțe și multe altele.

 

Beneficii

 • Siguranța că toate reglementările sunt respectate
 • Viteza procesării datelor
 • Eliminarea erorilor umane
 • Centralizarea datelor
 • Libertatea de mișcare
 • Informare on-time a managerilor cu referire la situații urgente
 • Raportare detaliată a activității și performanțelor
 

Managementul eficient al parcului auto

Provocarea

 • Urmărirea rulajului mașinilor și a uzurii pieselor
 • Urmărirea șoferilor indisciplinați
 • Raportarea costurilor directe și indirecte cu parcul auto
 • Respectarea legislației în vigoare

Management parc auto

 

Mod de realizare

Obiectivul principal este eficientizarea activității din toate punctele de vedere: contracte mai bune cu furnizorii, accidente mai puține, revizii mai ieftine, consumuri mai mici de carburant, etc.

Procedurile interne de management al parcului auto se pot implementa într-un sistem informatic astfel încât să se elimine cât mai mult din intervenția umană ce îngreunează obținerea informațiilor și poate genera erori.

Statisticile sau rapoartele pentru conducerea companiei pot fi făcute automat de către un sistem informatic.

 

Beneficii

 • Siguranța că toate reglementările sunt respectate
 • Viteza procesării datelor
 • Eliminarea erorilor umane
 • Centralizarea datelor
 • Informare on-time pentru situații ce necesită intervenția umană
 • Raportare detaliată a activității și performanțelor
 

Operațiuni automatizate

Provocarea

 • Respectarea tuturor parametrilor interni în realizarea planurilor.
 • Minimizarea timpilor de verificare a planurilor. În situații critice trebuie să se acționeze rapid.
 • Respectarea normelor legislative în vigoare.

Operatiuni automatizate

 

Mod de realizare

Departamentul operațional trebuie să poată să planifice și să aducă schimbări la plan cu cât mai puțin efort și în cât mai scurt timp, asigurându-se că toate reglementările sunt respectate și că indicatorii de business au fost luați în calcul.

Astfel, se pot contura reguli și mecanisme de verificare ce să fie realizate în mod automat. De asemenea, definind anumite reguli de verificare și automatizare se elimină marea parte a greșelilor generate de intervenția umană, care duc în multe situații la pierderi financiare majore.

Un alt aspect este partea de generare de rapoarte și statistici referitoare atât la activitatea principală a departamentului cât și la activitatea angajaților.

 

Beneficii

 • Sigurața ca toate reglementările sunt respectate
 • Viteza cu care se realizează modificari în planul curent
 • Eliminarea erorilor umane
 • Centralizarea datelor
 • Libertatea de mișcare
 • Informare on-time a managerilor despre situații critice
 • Raportare detaliată a activității și performanțelor
 

Project management colaborativ

Provocarea

 • Utilizarea acelorași resurse de mai mulți manageri de proiecte
 • Gestionarea mai multor proiecte de fiecare project manager
 • Urmărirea activităților realizate și furnizarea de informații pentru facturare și salarizare

Project Management Colaborativ

 

Mod de realizare

Sistemul permite ca toți managerii de proiecte să cunoască în timp real starea fiecărei resurse și gradul acesteia de ocupare. O resursă nu poate fi planificată în același timp de mai mulți manageri de proiecte.

Pe de altă parte, timpul pierdut de managerii de proiecte pentru realizarea manuală a tuturor rapoartelor în urma realizării activităților, ar trebui minimizat astfel încât activitatea acestora să fie orientată către optimizarea planificării și nu către editarea de rapoarte.

 

Beneficii

 • Siguranța că nu există resurse suprapuse în timp
 • Viteza cu care se realizează planul și modificarile acestuia
 • Eliminarea erorilor umane
 • Centralizarea datelor
 • Informare on-time a managerilor despre situații urgente
 • Raportare detaliată a activității și performanțelor
 
 
  Contacteaza-ne:
+40 356 710 281|+40 724 464 054
office[at]econceptgroup.com
300588 Timisoara|Romania